[CT-02-02-01069] - Vianden (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1831 - 1850

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum