[CT-03-02-0222] - Differdange (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1813 - 1829

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum