[CT-02-02-01075] - Vianden (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1903 - 1912

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum