[CT-02-02-00805] - Mecher (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1797 - 1826

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum