[CT-02-02-00746] - Heinerscheid (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1830 - 1850

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum