[CT-02-02-01097] - Vichten (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1893 - 1912

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum