[CT-03-02-0230] - Differdange (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1899 - 1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum