[CT-02-02-00147] - Beckerich (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1872 - 1881

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum