[CT-03-02-0224] - Differdange (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1845 - 1858

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum