[CT-02-02-01106] - Vichten (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1882 - 1892

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [CT-02-02-01106] - Vichten (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1882 - 1892