[CT-02-02-00659] - Goesdorf (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1829 - 1850

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum