[CT-02-02-01107] - Vichten (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1893 - 1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum