[CT-02-02-00663] - Goesdorf (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1882 - 1892

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum