[CT-02-02-01105] - Vichten (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1872 - 1881

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum