[CT-02-02-00664] - Goesdorf (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1893 - 1902

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum