[CT-02-02-01102] - Vichten (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1799 - 1850

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum