[CT-02-02-00987] - Redange (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1830 - 1850

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum