[CT-02-02-01085] - Vianden (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1831 - 1850

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum