[CT-02-02-01103] - Vichten (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1851 - 1862

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum