[CT-02-02-00665] - Goesdorf (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1903 - 1912

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum