[CT-02-02-00163] - Beckerich (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1800 - 1832

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum