[CT-02-02-00662] - Goesdorf (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1872 - 1881

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum