[CT-02-02-00983] - Redange (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1851 - 1868

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum