[CT-02-02-01080] - Vianden (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1863 - 1881

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum