[CT-02-02-00811] - Mecher (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1797 - 1823

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum