[CT-02-02-01078] - Vianden (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1830 - 1845

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum