[CT-02-02-00752] - Heinerscheid (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1797 - 1828

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum