[CT-02-02-00154] - Beckerich (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1825 - 1829

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum