[CT-02-02-00981] - Redange (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1798 - 1832

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum