[CT-03-02-0132] - Bous (Luxemburg) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1881 - 1894

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum