[ET-XCI-763] - Paris (Paris, Frankrike) - Olika arkivuppgifter | 26/03/1738 - 26/03/1738

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum