[19EDEPOT E13] - Blavepeyre (Creuse, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1833 - 1842

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum