[1283 E DEPOT 11] - Trégunc (Finistère, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födslar ) | 1816 - 1816

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [1283 E DEPOT 11] - Trégunc (Finistère, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födslar ) | 1816 - 1816