[3 E 174/20] - Mahalon (Finistère, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1853 - 1862

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum