[1 MI EC 192/5] - Nizon (Finistère, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1776 - 1787

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum