[1 MI EC 192/13] - Nizon (Finistère, Frankrike) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1793 - 1852

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum