[AD61 4E70/167] - Alençon (Orne, Frankrike) - Nedtecknade uppgfiter | 01/10/1601 - 31/05/1602

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum