Ain Kial (Aïn Témouchent, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1900 - 1900

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera Ain Kial (Aïn Témouchent, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1900 - 1900