Ain Kial (Aïn Témouchent, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1875 - 1875

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum