Ain Kial (Aïn Témouchent, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1884 - 1884

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum