Alger (Alger, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1851 - 1851

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum