Alger (Alger, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1836 - 1836

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum