[ET-LXIX-257] - Paris (Paris, Frankrike) - Olika arkivuppgifter | 29/09/1718 - 29/09/1718

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum