[AN Y5109B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 11/09/1783 - 20/09/1783

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum

Gå med i samarbetsprojektet att indexera [AN Y5109B] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 11/09/1783 - 20/09/1783