[ET-LXIX-46] - Paris (Paris, Frankrike) - Olika arkivuppgifter | 12/01/1666 - 12/01/1666

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum