Birkadem (Alger, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Dödsfall) | 1850 - 1850

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum