Birkadem (Alger, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1847 - 1847

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum