Birkadem (Alger, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Vigsel) | 1887 - 1887

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum