[AN Y5111A] - Paris (Paris, Frankrike) - Förmyndarskapsregister. | 01/11/1783 - 15/11/1783

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum