Blida (Blida, Algeriet) - Församlings- och andra befolkningsregister (Födelse) | 1856 - 1856

Namn nämnda på sidan
Tolkning
Namn nämnda på sidan
Datum